Rente

Den andre store kostnaden på et forbrukslån, som nevnt tidligere, er renten. Hva din rente blir på ditt billige forbrukslån avhenger av banken. Banken vil igjen si at renten avhenger av deg selv. Det er banken som gir deg renten på ditt lån. Du kan ikke selv sette renten på ditt plan. Det ville vært fantastisk om du selv kunne sette renten på ditt lån. Du kan alltids spørre om hvilken rente du kan få, og er du en viktig person for banken så kanskje du kan forhandle ned renten noe.

Banken opererer med to typer renter. Den ene renten heter effektiv rente. Den andre renten heter nominell rente. Den effektive renten er kostnadene på lånet representert i en rente. Det vil si absolutt alle kostnader som du må betale uttrykt i en rente av en lånebeløpet. Den nominelle renten er renten som du må betale eksklusive alle kostnader. Det betyr at du må være forsiktig og du må vite hvilken rente banken forteller deg. Det er veldig vanlig at bankene kun forteller sin nominelle rente, og at den effektive renten kun kommer på bordet om du spør. Så husk og spør.